Glemt log på?   Registrer  

Værdier og vision

Dette er en maggieterning af nogle af personalets mange debatter:

(Læs også "Fortællingen om Torup Børnehave" under ”OM OS”)

Vores VISION for det pædagogiske arbejde:

  • Det gode børneliv
  • Høj faglighed
  • Det gode samarbejde

Vi prioriterer at skabe ”En god hverdag – hver dag”  ud fra de vilkår og betingelser dagene bringer. Vi vil altid vælge en realistisk mulighed for nærvær og samvær.

VÆRDIER I TORUP BØRNEHAVE: Respekt, omsorg, ligeværdighed, anerkendelse, nærvær, økologi, nysgerrighed og bæredygtighed. Samt fællesskab, tillid, fordybelse og glæde.

BØRNESYN: Barnet og den voksne er ligeværdige personer

Vi vil barnet det bedste – vil støtte barnet i at blive den bedste udgave af sig selv.

For at understøtte barnets mulighed for udvikling, går personalet: Foran - ved siden af - bagved.  

”Det er de voksne, der skal vise børn verden.

De voksne er barnets adgang til verden.

Det er barnet, der viser de voksne, hvor det er spændende at gå hen i verden”.     (Fra bogen ”Børns fortællinger” af Vicki Sieling)

PÆDAGOGIK OG PRAKSIS:

¤ Det er børnene vi er sammen med.

¤ Barnets perspektiv er ligeværdigt med den voksnes.

¤ Vi begejstres sammen – udforsker sammen.

¤ Vi har noget på hjerte.

¤ Vi etablerer og arbejder med tætte relationer.

¤ Konflikthåndtering: Vi gør os ikke til dommere, skælder ikke ud. Vi hjælper børnene med at sætte ord på følelser og handling.

¤ Vi er i et forpligtende fællesskab. Det handler om inklusion – plads til forskellighed.

¤ Den voksne er rollemodel.

LÆS VORES FOLDER OM VÆRDIER I TORUP BØRNEHAVE, udarbejdet i 2022-2023 (vedhæftet)