Glemt log på?   Registrer  

Pædagogisk Læreplan

Ny styrket læreplan

   Siden 2004 har de danske dagtilbud arbejdet med Læreplaner.

  Og i august 2018 kom den nye publikationen "Den styrkede læreplan, rammer og indhold".

  Publikationen er 60 siders udførlig beskrivelse af et fælles pædagogisk værdigrundlag for alle danske dagtilbud. 

  Det arbejde, der dagligt udføres i Torup Børnehave, tager selvfølgelig afsæt i Læreplanen.

  (Hovedpublikationen ligger i bunden af siden)

  

  TORUP BØRNEHAVES SKRIFTLIGE LÆREPLAN:

"Udarbejdelsen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal bygge på de udfordringer, styrker og kompetencer, dagtilbuddet har lokalt". (Publikationen s. 10)

Den skriftlige lokale læreplan ligger i bunden af siden. Den er en proces og ikke et færdigt dokument.