Glemt log på?   Registrer  

At være forælder i Torup Børnehave

Torup Børnehave er en privat institution.
Bestyrelsen er øverste ansvarlige myndighed, og vælges hvert år i februar af og blandt forældre. 

Forældrenes engagement, interesse og deltagelse er en vigtig del af den energi, der kendetegner Torup Børnehave. 

Vi har et tæt forældresamarbejde, både omkring forældrenes eget barn, og omkring børnehavens fællesskab og drift.

At have sit barn i Torup Børnehave er et bevidst valgt, og som forælder siger man ja til en høj grad af indflydelse samt til medansvar og forpligtelser.

Før jeres barn starter i børnehaven, holder vi et formøde, hvor vi dels taler om jeres barn, så vi kan støtte bedst op om barnet trivsel og udvikling, og dels taler om børnehaven og den specielle rolle man har som forælder.

På mødet underskriver forældrene en samarbejdsaftale. Se fil i bunden af denne side. Her er også velkomstfolder (som skal foldes i 3)

Aftalen er et ja til:

  • - At have sat sig ind og respektere børnehavens vedtægter og værdier.
  • - At respektere børnehavens hverdag og rytme.
  • - At respektere institutionens mad- og fødselsdagspolitik.
  • - At påtage sig de opgaver, der er forbundet med at have børn i børnehaven, herunder at deltage i 2 årlige forældremøder.
  • - At være fredagsforældre i 7 timer kl. 8:00-15:00, 2 gange om året pr. barn.* (i perioden fra 1. maj til 31. april, i de år barnet er indskrevet i institutionen).
  • - At personalet holder 2 pædagogiske dage pr. år. Dagen dækkes af 4 fredagsforældre.
  • - At deltage i mindst 2 arbejdslørdage ud af 3 om året.
  • - At indgå i forældrerengøringen 1 gang om året.

*Da man som fredagsforælder indgår på lige fod med personalet, har lederen pligt til at indhente børneattest. Desuden skal forældrene underskrive en tavshedserklæring. 

Se vedtægter under "Bestyrelsen."