daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Grundoplysninger

Torup Børnehave kan modtage børn i alderen 2,9 år til skolestart.

Du kan skrive dit barn op via vores hjemmeside.

VISITATIONSREGLER:

Kriterier for visitering fra Torup Børnehaves venteliste: 

1. Søskendebørn har førsteret til en plads. 
2. Lokale børn har fortrinsret frem for kommunens øvrige børn. - at være lokal betyder, at man har adresse indenfor Torups byskilte. 
3. I tilfælde af meget skæv kønsfordeling i børnegruppen, kan personalet prioritere det ene køn frem for det andet. 
 
PRISER:
Pr. 1.8.2020 er prisen for en børnehaveplads 2300 kr, og for barn ml. 2,9-3 år: 3000 kr
Der opkræves et depositum på 2300 kr. ved start i børnehaven, svarende til en måneds forældrebetaling.
Det indbetalte depositum vil blive brugt i tilfælde af manglende forældrebetaling eller i tilfælde, hvor barnet er tilmeldt, men ikke starter og hvor pladsen ikke er opsagt rettidigt.
Er depositummet ikke brugt, tilbagebetales det, når barnet skal udmeldes af institutionen.
 
ØKONOMISK FRIPLADS OG SØSKENDETILSKUD:
skal  ansøges om fra forældre på den digitale pladsanvisning (kommunens hjemmeside).
Udestående og opkrævninger i forbindelse med økonomisk friplads og søskendetilskud er et forehavende mellem Kommunen og forældrene.