Glemt log på?   Registrer  

Grundoplysninger

Torup Børnehave er normeret til 26 børn, og kan modtage børn i alderen 2,9 år til skolestart. 

Du kan skrive dit barn op via vores hjemmeside.

KRITERIER FOR VISITERING FRA TORUP BØRNEHAVES VENTELISTE:

1. Søskendebørn har førsteret til en plads. 
2. Lokale børn  - at være lokal betyder, at man har adresse indenfor Torups byskilte. 
 
PRISER 2022:
Prisen for en børnehaveplads 2500 kr, og for børn 2,9-3 år: 3200 kr
Der opkræves et depositum på 2500 kr. ved start i børnehaven, svarende til en måneds forældrebetaling.
Det indbetalte depositum vil blive brugt i tilfælde af manglende forældrebetaling eller i tilfælde, hvor barnet er tilmeldt, men ikke starter og hvor pladsen ikke er opsagt rettidigt.
Er depositummet ikke brugt, tilbagebetales det, når barnet skal udmeldes af institutionen.
 
UDMELDELSE:
Udmeldelse af barn/børn skal ske ved skriftlig opsigelse til institutionens ledelse med to måneders varsel til den 1. i måneden
(Vedtægter §4 - se under Bestyrelsen)
 
ØKONOMISK FRIPLADS OG SØSKENDETILSKUD:
Forældre kan ansøge på den digitale pladsanvisning (kommunens hjemmeside).
Udestående og opkrævninger i forbindelse med økonomisk friplads og søskendetilskud er et forehavende mellem Kommunen og forældrene.